Utbildning Jobba _inneha ¦èllssida

Utbildning och Kompetensutveckling

Vi investerar i utbildning för att ge våra anställda rätt verktyg och möjligheter, våra interna utbildningssatsningar är ett av våra verktyg för att behålla och utveckla Mekonomens medarbetare.

Med hjälp av ett utbildningsprogram ska vi höja kompetensen, fånga upp talangfulla medarbetare och säkerställa vår medarbetar- och ledarförsörjning.

Vi vill att våra medarbetare ska se Mekonomen som en långsiktig arbetsgivare som ger möjligheter till såväl professionell som personlig utveckling.