Jobba _inneha ¦èllssida

MekonomenAkademin

MekonomenAkademin är samlingsnamnet för våra interna utbildningssatsningar och vårt främsta verktyg för att behålla och utveckla Mekonomens medarbetare.

Med hjälp av ett omfattande utbildningsprogram ska vi höja kompetensen, fånga upp talangfulla medarbetare och säkerställa vår medarbetar- och ledarförsörjning.

Vi vill att våra medarbetare ska se Mekonomen som en långsiktig arbetsgivare som ger möjligheter till såväl professionell som personlig utveckling.

Kompetensutvecklingens många ansikten

Kompetensutveckling kan ske på olika sätt beroende av person och situation. Den största delen av kompetensutveckling sker under själva arbetet tillsammans med andra kollegor.

• Traditionella kurser och utbildningar
• Introduktionsprogram
• Praktisk erfarenhet genom arbete
• Arbeta i samarbetsprojekt
• Arbetsrotation
• Seminarier och mässor
• Litteratur och tidskrifter
• Hjälpa varandra