Jobba _inneha ¦èllssida

Må bra på jobbet!

God hälsa är en förutsättning för att må bra och i förlängningen göra ett bra jobb. Därför satsar vi extra mycket på våra medarbetare ur ett hälsoperspektiv.

Under 2013 aktiverade vi våra medarbetare under parollen Hälsoutmaningen – vår största satsning på friskvård någonsin som bland annat innefattar hälsotävlingar inom olika motionsformer.

2014 bjuder på fortsatta aktiviteter inom området, inte minst i form av friskvård och företagshälsovård.

Rätt balans mellan arbete och fritid är en viktig fråga och därför satsar vi på hälsa och välbefinnande.