Jämstäldhet och Mångfald Jobba _inneha ¦èllssida

Jämställdhet och mångfald

På Mekonomen ska alla ha lika möjligheter och samma förutsättningar, oavsett kön, ursprung, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsvariation. I våra rekryteringar jobbar vi aktivt för att de ska vara fria från diskriminering. Genom systematiskt arbete med interna utbildningar, regelbundna medarbetarsamtal och anonyma medarbetarundersökningar går vi regelbundet igenom arbetsmiljön på våra arbetsplatser.