Jobba _inneha ¦èllssida

En karriär inom Mekonomen

På Mekonomen anser vi att karriär kan göras på många olika sätt både uppåt och på bredden.

Vi uppmuntrar våra medarbetare att göra karriär utifrån egna drivkrafter och ambitioner. Vi ser att medarbetarsamtalet är en viktig förutsättning för att följa upp detta och skapa förutsättningar för individuell utveckling. Att våra medarbetare erbjuds individuell utveckling är i sin tur en förutsättning för Mekonomens utveckling.

Vårt starkaste konkurrensmedel är nöjda kunder och en hög servicenivå. Då är det av yttersta vikt att medarbetarna har rätt kompetens och känner engagemang i sitt arbete. För att uppnå nöjda kunder krävs nöjda medarbetare.

Vi tror att grunden till utveckling är ett bra ledarskap, återkoppling, tydliga målsättningar och engagemang.

Vi arbetar löpande och aktivt med såväl medarbetarundersökningar som dialog och avstämning mellan medarbetare och chef, allt för att utveckla och ta vara på den kompetens våra medarbetare har.