Multona 003 - Lackstift 9 ml

Varumärke Multona

Artikelnummer 41-AK0501003

Multona 003 - Lackstift 9 ml

Multona

41-AK0501003


Medlemspris:

44 kr
Ej medlem: 49 kr

- +
Ej i lager

Webblager

Ej i lager

Se lagerstatus i butik

Säkerhetsdata
warranty warranty

Fara

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.“ EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Lackstift Multona 9 ml i ett utvalt sortiment av universalkulörer för små lackskador på fordon