Medlemsvillkor

Medlemskap


• Det är helt kostnadsfritt att vara medlem hos Mekonomen. För att bli medlem måste du vara en privatperson, fyllt 18 år och ha svenskt personnummer. Ditt medlemskap börjar gälla först efter att din registrering gått igenom och efter att du accepterat medlemsvillkoren samt dataskydds- och integritetspolicyn. Medlemskapet är personligt och får inte överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap.
• Du kan ansöka om att bli medlem i våra butiker och på mekonomen.se.
• När du handlar hos Mekonomen registreras ditt köp som ett medlemsköp genom att du visar upp giltig ID-handling eller medlemskort. Giltiga ID-handlingar är svenskt körkort, ID-kort och pass. Personbevis gäller inte som ID-handling.

Erbjudanden, förmåner och kommunikation


• Som medlem hos Mekonomen får du personligt anpassad kommunikation med personliga erbjudanden och utvalda generella medlemserbjudanden. Du får även anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration, inbjudningar till event mm.
• Vi kommunicerar vanligtvis via e-post, sms, brev och på mekonomen.se, men ibland kommunicerar vi även genom digital annonsering på externa webbsidor (t.ex. Facebook).
• Du kan när som helst kontakta oss och uppdatera dina kontaktuppgifter eller välja att avsäga dig från e-post eller SMS genom att avsluta din prenumeration.
• Baserat på de uppgifter vi samlar in (om dig), t.ex. köp- och klickhistorik, fordonsinformation, bostadsort och angivna preferenser gör vi en analys på segments- individ- eller aggregerad nivå. Insikterna från analysen kan ligga till grund för vår kommunikation med dig och vilka erbjudanden och förmåner. Genom sådan analys undviker vi också att skicka information till dig som du skulle kunna uppfatta som onödig eller ointressant. Våra analyser innebär att vi behandlar dina personuppgifter, vilket är nödvändigt för att kunna hantera dina förmåner och erbjudanden enligt villkoren för medlemskapet. Vi kommer i första hand att samla in informationen direkt från dig men för att kontrollera att vi har rätt adressuppgift till dig kan vi också behöva kontrollera informationen mot offentliga register.

Personuppgiftsansvarig


• Mekonomen Detaljist AB, organisationsnummer 556157–7288, med adress Box 19 542, 104 32 Stockholm är personuppgiftsansvarig för Mekonomens medlemsklubb. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du skulle vilja ha mer information om vilka personuppgifter Mekonomen har registrerat om dig och hur vi använder uppgifterna eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den. Du kan skicka ett mail till gdpr@mekonomengroup.com
• För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, var dina uppgifter behandlas, hur vi skyddar dina uppgifter, dina rättigheter och hur du kan använda dig av dem vänligen läs på https://www.mekonomen.se/kund-hos-oss/hantering-av-personuppgifter/hantering-av-personuppgifter.

Giltighet och avslut


• Ditt medlemskap hos Mekonomen gäller tills vidare. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap genom att kontakta kundservice. Vid avslut av medlemskap raderas alla personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor.
• Notera att ifall du har varit inaktiv under en period av 36 månader kommer ditt medlemskap automatiskt att avslutas och de personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor raderas.
• Mekonomen förbehåller sig rätten att säga upp ett medlemskap vid misstanke om missbruk av medlemskapet eller vid brott mot villkoren som kan anses väsentliga.
Ändringar av medlemsvillkor
• Mekonomen har rätt att göra ändringar i medlemsvillkoren. Om några väsentliga ändringar görs i medlemsvillkoren informeras du som medlem i god tid innan ändringarna sker. Du kan när som helst välja avsluta ditt medlemskap.

Kontaktuppgifter


• Vid frågor om medlemskap, kontakta oss gärna på gdpr@mekonomengroup.com
• Senaste uppdatering av medlemsvillkoren 2018-05-25