Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Mekonomen AB (Publ).

De personuppgifter du lämnar till oss används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, i övrigt ge dig god service och för marknadsföringsändamål. Inom ramen för våra marknadsföringsåtgärder kan vi lämna dig information om egna, koncernens (koncernen med moderbolaget Mekonomen AB) samt särskilt utvalda samarbetspartners varor och tjänster, vilket också kan innebära att dina personuppgifter kan användas/behandlas för att utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling.

Genom din ansökan av ett Mekonomenkort samtycker du till den behandling av personuppgifter som anges ovan.

Om du önskar ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, om du vill ändra dina personuppgifter eller anmäla att du inte vill ha direktreklam från oss och/eller våra samarbetspartners är du välkommen att kontakta oss på nedan adress så ska vi tillgodose dina önskemål.

Mekonomen AB (Publ)
org. nr 556392-1971
Box 19542
104 32 Stockholm 
info@mekonomen.se

Personuppgifter
När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i sådana fall.