Hagmans Carosol - Fläck & Etikettborttagare 400 ml

Varumärke Hagmans

Artikelnummer 41-H11732

Hagmans Carosol - Fläck & Etikettborttagare 400 ml

Hagmans

41-H11732


Medlemspris:

121 kr
Ej medlem: 134 kr

- +
Ej i lager

Webblager

Ej i lager

Se lagerstatus i butik

Säkerhetsdata
warranty warranty warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Innehåller: d-limonene. > 30%, alifatiska kolväten 15-30%,

Lim, etikett och fläckborttagare. Sprayas på eller läggs på med en trasa. Låt det verka, skölj av med vatten. Vid behov bearbeta ytan manuellt. På glasytor använd en skrapa. Testa alltid produkten på en undanskymd yta för att säkerställa att underlaget tål produkten.
Laddar...