Bromsrengöring

Varumärke Teroson

Artikelnummer 41-840759

Bromsrengöring

Teroson

41-840759


Webblager

Ej i lager

Se lagerstatus i butik


1239 kr
Säkerhetsdata
warranty warranty warranty warranty warranty

Fara

Mycket brandfarlig vätska och ånga Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Varning

Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Snabb och effektiv, avlägsnar rester av lim och tätningar. Lämnar inga rester.
Laddar...