Bromsrengöring

ProMeister

41-522201


Webblager

Ej i lager

Se lagerstatus i butik


Klubbpris: 1960 kr
-10%
2178 kr
Säkerhetsdata
warranty warranty warranty warranty warranty

Fara

Mycket brandfarlig vätska och ånga Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Varning

Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Avfettningsmedel för bromsdelar med höga lösningsegenskaper. Avlägsnar olja, bromsvätska, fett och avlagringar. Icke korrosiv. Lämnar inte kvar något överskott.
Laddar...