Ansökningsvillkor

Personuppgiftsansvarig är Mekonomen AB (Publ).

Mekonomen AB värnar om din integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Mekonomen AB målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. 

Mekonomen AB, Box 19542, 113 65 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandling-en av de personuppgifter som du som kund lämnar till Mekonomen AB. Genom godkännande av dessa Köpvillkor samtycker du som kund till Mekonomen AB behandling av personuppgifter enligt denna punkt. 

Mekonomen AB behandlar dels uppgifter som du som kund själv lämnar till Mekonomen AB, t.ex. kontaktinformation och personnummer, samt uppgifter som Mekonomen AB eller dess samarbetspartners samlar in från annat håll, t.ex. adressuppgifter och uppdaterad kontaktinformation samt köphistorik som registreras i samband med dina köp. I samband med ditt köp kontrollerar vi dina uppgifter mot folkbokföringsregistret.

Mekonomen AB kommer att behandla de personuppgifter som du som kund lämnar till Mekonomen AB för administrera din beställning och din leverans av varor.  Dina personuppgifter kan även komma att användas för identifikation, administration samt för statistikändamål.  Om du särskilt samtyckt till det kan dina uppgifter även komma att användas till direktmarknadsföring.

Mekonomen AB behandling kan även innebära samkörning, både inom och utom EU, med andra register och att dina personuppgifter överförs till andra bolag inom Mekonomen AB koncernen. Personuppgifter överförs även till våra samarbetspartners i syfte att administrera och underlätta ditt köp, såsom transportbolag och Klarna AB.

Du som kund har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om dig som kund hos Mekonomen AB, oavsett hur de samlats in. Om du vill ha sådan information, ska en undertecknad begäran lämnas till Mekonomen AB. Begäran ska göras skriftligen och kan inte skickas med e-post. Om personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du som kund rätt att begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas.  

Genom din ansökan av ett Mekonomenkort samtycker du till den behandling av personuppgifter som anges ovan.

Om du önskar ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, om du vill ändra dina personuppgifter eller anmäla att du inte vill ha direktreklam från oss och/eller våra samarbetspartners är du välkommen att kontakta oss på nedanstående adress.

Kontakt

Mekonomen AB (Publ)
org. nr 556392-1971

Box 19542
113 65 Stockholm

info@mekonomen.se