Dela _bil _topbanner

Vad kostar det?

Att bli medlem i Mekonomen dela bil kostar ingenting och du betalar endast när du använder en bil.


Registrera Dig

Priser för privatkörning

Priser för privatkörning

Pris
(SEK inkl moms)

Förklaring

Hyrpris per timme
(efter 4 timmar övergår
den till dygnshyra)

129

  • Drivmedel och fria mil ingår 

Hyrpris per dygn
(över 4 timmar)

450

  • Drivmedel ingår
  • 10 första km är gratis och därefter tillkommer 2 kr/km

Hyrpris/helg
(fred kl 17.00-månd kl 06.00)

649

  • Drivmedel ingår
  • Fre kl 17-mån kl 06
  • 10 första km är gratis och därefter tillkommer 2 kr/km

 

Kostnad för självriskeliminering

Kostnad för
självriskeliminering

Pris
(SEK inkl moms)

Förklaring

Timbokning

25 per bokning

Kostnaden är 25 kr per bokning

Dygnsbokning
(över 4 timmar)

125 per bokning

Kostnaden är 125 kr per dygn

Helgbokning
(fre kl 17-mån kl 06)

225 per bokning

Kostnaden är 225 kr per helgbokning

 

Kostnader för skada vid privatkörning

Typ av skada

Kostnad
(SEK inkl moms)

Självriskeliminering

Trafikskada – skada på annan egendom

4 500

0

Vagnskada – skada på bil

9 000

0

Bilen stulen med nyckel i under Aktiv hyra

70 000

  70 000

Delkasko, utrustning som uppenbart tillhör eller finns i bilen, t ex bränslekort*

9 000

0

* Täcker ej användarens personliga lösören.

 

Övriga avgifter - självriskeliminering täcker ej dessa avgifter

Övriga avgifter

Kostnad
(SEK inkl moms)

Förklaring

Försenad återlämning som drabbar annan kund

250

Vid sen ankomst (+15 min) debiteras en extra avgift samt ytterligare hyrestid för tid som fordonet nyttjas.

Borttappad startnyckel

4 600

 

Borttappat bensinkort

450

 

Borttappat smartcard

100

 

Ej tankat fordon med mindre än 25 % bränsle kvar i tanken

250

 

Fordon som lämnats ostädad/kraftigt nedsmutsad

800

Ostädad, kraftigt nedsmutsad, rökning, djurhår i bil

Fordon som ej lämnas tillbaka på angiven plats

Faktisk kostnad 
(minst 750)

Fordon ej återlämnad på bilpoolens angivna plats

Bil används vid lagöverträdande aktivitet

Faktisk kostnad 
(minst 3000)

Fordonet har använts vid större lagöverträdanden förseelser

Fordon som körts utanför Sverige

3 200

 

Trafikförseelser, administrationsavgift exklusive boten

250

Bot betalas av kund, inkluderar exempelvis felparkeringar, fortkörning mm 

Fakturapåminnelse

50

 

Vägassistans orsakad av kunds oaktsamhet,
t ex urladdat batteri

Faktiskt kostnad
(max 800)

Eventuellt förlängd hyrtid samt potentiella kostnader för kunder som drabbas av försenad återlämning.

Sen avbokning

50

När fordon avbokas 15 min eller mindre innan bokningens start

Skador och stölder till följd av olåst fordon eller fönster som lämnats nedvevade

Faktiskt kostnad
(minst 500)

Oaktsamhet av kund som leder till skada i fordon eller batteriurladdning som kräver assistans.

Förlorat parkeringstillstånd

300 + ev. bot

 Bilens angivna parkeringsplats